HET PROJECT

PROJECT

VOORTGANG

ONS PROJECT

 

AARDWARMTE ALS DUURZAME ENERGIE

DUURZAAM VOORNE

Na een lange aanloopperiode heeft Duurzaam Voorne haar aardwarmte project in bedrijf genomen. In het vierde kwartaal van 2022 is gewerkt aan het boren van een side-track voor een van de putten. Deze operatie is goed geslaagd waarna de productie gestart kon worden.


Op dit moment wordt circa 70 hectare kassen verwarmd met geothermische warmte, waarmee het glastuinbouw gebied Tinte op Voorne Putten een enorme stap maakt in de energietransitie. Het vermogen van het project bedraagt circa 20 Megawatt.  

 

Lodewijk Burghout, directeur van Duurzaam Voorne geeft aan dat er de komende tijd nog meer bedrijven in het gebied worden aangesloten door het leggen van diverse extra distributieleidingen door het gebied.


Aandeelhouders Meewind en Geo Voorne Holding spreken van een goede eerste stap en spreken de verwachting uit dat ze de komende jaren verder invulling kunnen geven aan hun ambities om duurzame warmte te gaan leveren aan andere functies in de nabije omgeving, zowel stedelijk als industrieel.

 
Het heeft veel tijd gekost om te onderzoeken of het haalbaar is om aardwarmte te winnen in Tinte. Na een gedegen onderzoek is gebleken dat dit het geval is. Het projectteam is aan de slag gegaan om alle zaken op orde te krijgen en is op dit moment druk met de voorbereidingen bezig.

 

Op deze pagina delen wij graag de huidige status van het project en de bijbehorende stukken. Deze zijn onderaan de pagina te raadplegen.

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken middels de contactpagina.

 

 

Neem contact met ons op

 

09 JULI 2019

ER IS GETEKEND!

HET BOREN KAN BEGINNEN

De voorbereidingen voor een geothermie project in het tuinbouwgebied nabij Tinte en Oostvoorne zijn in volle gang. Afgelopen jaar is er voortvarend gewerkt aan het ontwerp van de installatie, de financiering, de vergunningen en de warmteleveringscontracten. Deze week zijn een aantal cruciale mijlpalen behaald. Het laatste warmteleveringscontract is getekend. Daarnaast is de samenstelling van aandeelhouders vorige week definitief geworden met het toetreden van Meewind als derde aandeelhouder. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de documentatie rondom de financiering vanuit de bank. Alle reden dus om een handtekening te zetten onder het contract met de boorfirma, de grond aan te gaan kopen en de contracten met de uitvoerende partijen voor de aanleg van de boorlocatie te tekenen


Lees meer

12 NOV 2018

IN HET NIEUWS

Lodewijk Burghout over de plannen

Lodewijk Burghout, projectdirecteur Hydreco Geomec, werd door het AD geinterviewd over het project Duurzaam Voorne:

 

'In het kassengebied aan de Konneweg duurt het nog wel tot 2020 tot daadwerkelijk de eerste warmte opgepompt kan worden. Er is namelijk veel tijd nodig om het gebied in te richten voor het oppompen van het hete water en het aanleggen van een distributienetwerk. Een groep tuinders wil graag de kassen verwarmen met de aardwarmte. Iets verderop in Vierpolders gebeurt al drie jaar hetzelfde.'

 

Lees hier het hele verhaal

 

25 OKT 2018

EEN GESLAAGDE BEWONERSAVOND

Plannen gepresenteerd

Omdat we graag iedereen op de hoogte brengen van de geplande activiteiten is op 25 oktober een bewonersavond georganiseerd.

Iedereen in de nabije omgeving was van hart welkom en dat hebben we geweten!

 

Na een korte introductie door de wethouder is het e.e.a. toegelicht aan de hand van een presentatie. Vooraf zijn gespreken met verschillende partijen gevoerd en is er een duidelijke stakeholderanalyse opgesteld.

 

Bekijk hier de presentatie terug